โรงงานกิ่งไผ่เบน ยินดีต้อนรับ

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างศักยภาพประเทศไทย ในด้าน "งานดัด ม้วน โค้ง เหล็ก" ให้มีความสามารถทัดเทียมกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ เช่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย เป็นต้น โดยการ

   • นำเข้าเครื่องจักรขนาดใหญ่
   • สร้างพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบ
   • สร้างโรงงานขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการทำงาน
   • สร้างพื้นที่เก็บชิ้นงานสำเร็จ
   • สร้างโปรแกรมเฉพาะ(software)เพื่อใช้ในงานคำนวณ เก็บข้อมูล
   • วางระบบจัดการ บริหารงานผลิต สำหรับงานสั่งทำ(made to order)

ปัจจุบันเราสะสมเครื่องจักร หลายแบบ หลายขนาดมาก เพื่อให้เหมาะสมกับงานขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กสุด เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่มาก ทำให้เรามีความสามารถในการ ดัด ม้วน โค้ง เหล็กได้เกือบทุกรูปแบบ

ในอนาคต เรามีแผนงานในการนำเข้าเครื่องจักรขนาดใหญ่ขึ้นไปอีก รวมทั้งเทคโนโลยีการดัดด้วยความร้อนสูงแบบอินดัคชั่น

**** งานยาก งานซับซ้อน....สงสัย ติดต่อเราได้ *****