สูตรคำนวณเส้นโค้งอย่างง่าย

การคำนวณนี้จะพิจารณาวัสดุเป็นเส้น นั่นคือ กรณีที่วัสดุมีความหนาน้อยมากเทียบกับรัศมี

โปรแกรมนี้จะคำนวณค่าเกี่ยวกับเส้นโค้ง ซึ่งได้แก่ ความกว้าง X, ความสูง H, ความยาวของวัสดุ L, รัศมีความโค้ง R, และมุม A

วิธีการใช้: กำหนดค่าที่ต้องการ 2 ค่า เช่น H กับ X เมื่อกด"คำนวณ"โปรแกรมจะตอบค่าที่เหลืออีกสามค่า

ค่าที่ทราบ:
H,X  L,X  L,H
R,L  R,H  R,X

H:
X:

L =
R =
A =