งานโลหะแผ่น

ม้วน/พับแผ่นเหล็กได้หนาตั้งแต่ 1.0 ถึง 25.0 มม.
ใช้ในงานต่างๆ เช่น

 • ดัด ม้วน โค้ง เหล็กแผ่น เป็นชิ้นงานต่างๆ เช่น ท่อ ปล่องไฟ ถังน้ำมัน ถังเคมี
 • ม้วนแผ่นเป็นท่อ ขนาดเล็กมาก (สำหรับ โลหะพิเศษ เช่น SUS316 SUS310 ทองแดง ดีบุก ไททาเนียม)
 • หนา 3 มม. ขนาดเล็กสุด 20 มม. ยาว 500 มม.
 • หนา 3 มม. ขนาดเล็กสุด 50 มม. ยาว 3000 มม.
 • หนา 6 มม. ขนาดเล็กสุด 75 มม. ยาว 3000 มม.
 • หนา 9 มม. ขนาดเล็กสุด 100 มม. ยาว 2000 มม.
 • หนา 12 มม. ขนาดเล็กสุด 100 มม. ยาว 2000 มม.
 • หนา 15 มม. ขนาดเล็กสุด 100 มม. ยาว 2000 มม.
 • ม้วน พับ รางสกรู รางมิกเซอร์
 • ม้วนแผ่นหน้าใบมีดรถแทรกเตอร์ บุ้งกี๋
 • พับ แผ่น เป็นมุม ต่างๆ เป็นมุมรัศมีโค้ง
 • งานขึ้นรูป ฝากะทะ ฝาถังลม ฝาชี ฝาถังความดัน
 • ม้วนกรวยกลม กรวยสี่เหลี่ยม กรวยกลมเหลี่ยม ท่อลดกลม ท่อลดเหลี่ยม กรวยเบี้ยว
 • ท่อสามทาง ข้องอตัด-ต่อ แมนโฮล ไซโคลน ท่อขากางเกง
 • ถังกลมขอบโค้ง ถังเหลี่ยมขอบโค้ง ฝาขอบมน
 • งานโลหะแผ่นคลี่ต่างๆ (Development)
 • งานม้วนหน้าแปลน มู่เล่ เฟือง ลูกล้อ พวงมาลัย ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่