เหล็กโครงสร้าง

เหล็กไอบีม (I-beam, H-beam, WF:Wide Flange)

สามารถดัดได้ 2 ทิศทางคือ

  1. ด้านง่าย-ด้านรางรอก (Easy way)
  2. ด้านยาก (Hard way)

1. ด้านง่าย-ด้านรางรอก (Easy way)


รูปวาดแสดงเหล็กไอบีมที่ถูกดัดด้านง่าย
ใช้ทำรางรอก, คานพื้น, คานเครื่องจักร, ดามถังขนาดใหญ่

เราสามารถดัดได้ตั้งแต่ I75x50, I100x50, I150x100, I200x200, I300x300, I400x200, I500x250, I600x300, I700x300

2. ด้านยาก (Hard way)


รูปวาดแสดงเหล็กไอบีมที่ถูกดัดด้านยาก
บางคนคิดว่าการดัดด้านนี้ง่ายกว่า แต่ถ้าดูจากตารางค่าความแข็ง(Modulus)ของเหล็ก จะพบว่าด้านนี้มีแข็งกว่ามากหลายเท่าตัว การดัดจึงยากกว่ามาก ต้องใช้ลูกรีดพิเศษหลายตัวช่วยกันจึงจะสามารถดัดได้สวยงาม

รัศมีที่สามารถดัดได้จึงใหญ่กว่าด้านง่ายมาก เช่น ด้านง่ายดัดได้รัศมีประมาณ 10 เท่าของขนาดเหล็ก ด้านยากจะเพิ่มเป็นราว 50 เท่าของขนาดเหล็ก

ในกรณีที่รัศมีมีขนาดเล็กไส้กลางไอบีมอาจจะบยุบตัวขณะดัด ทำให้งานเสียหายได้ หากจำเป็นตอาจต้องผ่าเหล็กเป็นตัว T 2ชิ้นตามยาวก่อนดัด แล้วนำมาเชื่อมกลับใหม่ จึงจะได้ชิ้นงานที่ดูดีและใช้งานได้