เหล็กโครงสร้าง

ท่อสี่เหลี่ยม (Square pipe)

หลายคนเข้าใจว่าการดัดท่อสี่เหลี่ยมง่ายเหมือนท่อกลม แต่ความเป็นจริงกลับยากกว่ามาก เพราะท่อสี่เหลี่ยมมักยุบหรือย่นด้านใน โดยเราไม่สามารถใช้ลูกรีดเข้าไปช่วยดันได้เลย จึงกลายเป็นงานที่ดูง่ายแต่ยาก ท่อสี่เหลี่ยมสามารถดัดได้ 3 แบบ (คล้ายเหล็กแบน) คือ

1. ด้านแบน-ด้านง่าย


รูปวาดแสดงท่อสี่เหลี่ยมที่ถูกดัดด้านง่าย
ด้านนี้มักทำให้ผิวด้านในย่นหรือเป็นรอยบุ๋มมากกว่าด้านสั้น จึงจำเป้นต้องใช้รัศมีความโค้งใหญ่มาก ~6000 มม. และความหนาท่อมากกว่า 30 มม.

2. ด้านสั้น-ด้านยาก


รูปวาดแสดงท่อสี่เหลี่ยมที่ถูกดัดด้านยาก
ด้านนี้จะให้ผลงานที่ดูสวยกว่า เพราะด้านในที่ย่นจะแคบกว่าและท่อมีความแกร่งกว่า สามารถดัดได้ขนาดเล็กกว่าด้านแบน

3. ด้านเฉียง


รูปวาดแสดงท่อสี่เหลี่ยมที่ถูกดัดด้านยาก
การใช้งาน เช่น ใช้ท่อแปหลังคารูปวงกลม, หลังคาทรงไทย, หลังคาโค้ง
สำหรับการดัดจะมีความซับซ้อนกว่า 2 แบบแรก