เหล็กโครงสร้าง

เหล็กรางยู (U-beam, Channel)

สามารถดัดได้ 3 ทิศทางคือ

  1. ด้านปีกออก (Leg-out)
  2. ด้านปีกเข้า (Leg-in)
  3. ด้านข้าง (Side way)

1. ด้านปีกออก (Leg-out)
นับเป็นด้านที่ดัดง่ายที่สุด เช่นเดียวกับเหล็กฉาก แต่สามารถดัดได้สะดวกกว่ามาก เพราะรูปร่างเหล็กรางยูสมมาตร (symmetric)รูปแสดงเหล็กรางยู ที่ถูกดัดด้านปีกออก

การใช้งาน ทำคาน โครงหลังคา ดามถัง หน้าแปลน ขาตั้ง คานหลังคา คานพื้น

2.ด้านปีกเข้า (Leg-in)
เช่นเดียวกับเหล็กฉาก ด้านนี้จะดัดได้ยากกว่าแบบแรก แต่ก็ยังง่ายกว่าการดัดเหล็กฉากรูปแสดงเหล็กรางยู ที่ถูกดัดด้านปีกเข้า

การใช้งาน ทำคาน โครงหลังคา ดามถัง หน้าแปลน ขาตั้ง คานหลังคา คานพื้น

3.ด้านข้าง (Side way)
ด้านนี้จะดัดได้ยากมาก เพราะนอกจากเหล็กจะแกร่งกว่าด้านปกติแล้ว รูปร่างเหล็กยังไม่สมมาตร (asymmetric) อีกด้วยรูปแสดงเหล็กรางยู ที่ถูกดัดด้านปีกข้าง

การใช้งาน ทำคาน โครงหลังคา ดามถัง หน้าแปลน ขาตั้ง คานหลังคา คานพื้น